Patent nauczycielski Antoniego Leśniaka

Patent na nauczyciela szkół ludowych pospolitych.

Patent nauczycielski Antoniego Leśaniaka
Patent nauczycielski Antoniego Leśaniaka

Transkrypcja

78

1874

PATENT

na nauczyciela szkół ludowych pospolitych.

Pan Leśniak Antoni urodzony dnia  25go Listopada 1858 w Zebrzydowicach religii rzym. kat. ukończywszy pierwszą klasę gimn. i kurs przygotowawczy uczęszczał w latach 1876/7 do 1878/9 do c. k. Seminaryum  nauczycielskiego w Krakowie, pobierał stypendyum w kwocie rocznej 80 Ztr.w.a. i otrzymał dnia 19go Czerwca 1879 świadectwo dojrzałości do szkół z językiem wykładowym polskim, ruskim i niemieckim.

Odbywszy następnie w charakterze nauczyciela młodszego praktykę przepisaną w Bieczu i Pisarzowicach w latach od 13go Wrześn 1881 zdawał w miesiącu Wrześniu 1884 przed podpisaną Komisyą egzamin nauczycielski do szkół ludowych pospolitych ze skutkiem następującym:

Przedmiot Postęp

 • W pedagogice dobry
 • ” praktyce szkolnej bardzo dobry
 • ” języku polskim dobry
 • ” języku ruskim
 • ” języku niemieckim dostateczny
 • ” arytmetyce dostateczny
 • ” geometryi dobry
 • ” geografii dobry
 • ” historyi dostateczny
 • ” historyi naturalnej dostateczny
 • ” fizyce dobry
 • ” gospodarstwie dobry
 • ” pisaniu bardzo dobry
 • ” rysunkach dobry
 • ” gimnastyce bardzo dobry
 • ” śpiewie dobry

Na podstawie tych postępów Komisya przyznawszy panu Antoniemu Leśniakowi patent stopnia drugiego uznaje go niniejszem dobrze  uzdolnionym do samodzielnego sprawowania urzędu nauczycielskiego w szkołach z językiem wykładowym polskim.

Podczas egzaminu z nauki religii osobno zdawanego kandydat uzyskał stopień drugi, przeto okazał się dobrze uzdolnionym do zastępowania nauczyciela religii swego wyznania.

Postępy w przedmiotach nadobowiązkowych:

 • W metodzie udzielania nauk głuchoniemym
 • ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” „ ślepym
 • W grze na skrzypcach dobry
 • ” ” ” ” ” ” ” organach dostateczny

Uwagi

W Krakowie, dnia 1go Października 1884

C.k. Komisya egzaminacyjna dla nauczyciel szkół ludowych pospolitych i wydziałowych

Tradycyjnie przeliczmy oceny sprzed 130 lat na współczesną skalę. Antoni w czasie egzaminu nauczycielskiego otrzymał 3 oceny bardzo dobre, 9 ocen dobrych oraz 5 ocen dostatecznych, przy czym nieco słabiej wypadała z niemieckiego, arytmetyki, biologii, historii i (uwaga!) gry na organach. Całość daje mu średnią 3,88.

Ciekawostki

Marka 1 fl.
Marka 1 fl.

Z dokumentu wynika, ze prapradziadek był muzykalny – potrafił grać na skrzypcach i organach. Skądinąd wiadomo, że w jego domu na Błażkówce stał fortepian. Interesujące jest również uprawnienie do zastępowania nauczyciela religii rzymsko-katolickiej.

Na patencie przyklejony jest znaczek opłaty skarbowej z 1883 r. w wysokości 1 florenów (1 gulden).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More