Świadectwo 4 kl. seminarium nauczycielskiego Stanisławy z Tarczyńskich Ćwikłowej

Świadectwo ukończenia czwartej klasy c.k. Seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Przemyślu.

Świadectwo z seminarium Stanisławy Tarczyńskiej, str 1.
Świadectwo z seminarium Stanisławy Tarczyńskiej, str 1.

Transkrypcja

L. 49

1905.

ŚWIADECTWO

c.k. Seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Przemyślu

Panna Stanisława Jadwiga Tarczyńska, urodzona dnia 20 września 1885  w Kaszycach w Galicji, religii rzyms. katol., uczennica klasy czwartej c. k. Seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Przemyślu, w pierwszem półroczu roku szkolnego 1904/05 zachowywała się pod względem obyczajów chwalebnie, przykładała się do nauk z pilnością wytrwałą i poczyniła w nich w tym czasie postępy następujące:

W przedmiotach obowiązkowych:

 • W nauce religii: chwalebny
 • W pedagogice, a mianowicie w: zadowalający
 • W specyalnej metodyce i ćwiczeniach praktycznych: zadowalający
 • W języku polskim: chwalebny
 • W języku ruskim: zadowalający
 • W języku niemieckim: zadowalający
 • W geografii: chwalebny
 • W historyi i w znajomości konstytucyi państwa i kraju: chwalebny
 • W arytmetyce i w nauce form geometrycznych: zadowalający
 • W historyi naturalnej: chwalebny
 • We fizyce: zadowalający
 • W kaligrafii: zadowalający
 • W rysunkach wolnoręcznych: chwalebny
 • W nauce muzyki i w śpiewie: zadowalający
 • W robotach ręcznych: chwalebny
 • W gimnastyce: celujący

W przedmiotach nadobowiązkowych:

 • W języku francuskim: –
 • W grze na fortepianie: –
 • W
 • W

Pisała i utrzymywała wypracowania piśmienne: starannie. Nie była w klasie godzin 31, nie wytłómaczyła się z godzin -. Pobierała stypendium z funduszu – w kwocie – K.

W Przemyślu dnia 30 stycznia 1905.

Dyrektor: Ks. Józef Fałat

Gospodyni klasy: Antonina Mandybur

Oceny

Spróbujmy przeliczyć oceny sprzed ponad 100 lat na współczesną skalę. Stanisława na świadectwie otrzymała 1 ocenę celującą, 7 ocen bardzo dobrych („chwalebny”) i 8 ocen dobrych („zadowalający”), przy czym nieco słabiej wypadała z przedmiotów pedagogicznych, przedmiotów ścisłych, języków obcych oraz muzyki. Całość daje jej średnią 4,56. Z zachowania otrzymała najwyższą możliwą ocenę.

Szkoła

Prywatne i państwowe seminarium nauczycielskie w Przemyślu
Prywatne i państwowe seminarium nauczycielskie w Przemyślu

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na ogromne zapotrzebowanie w Przemyślu w roku 1906 powołano prywatne seminarium nauczycielskie żeńskie ss. Benedyktynek1)„Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Seminaryum Nauczycielskiego Żeńskiego w Przemyślu za rok szkolny 1909/10″, Przemyśl 1910. Stanisława uczęszczała jednak do istniejącej od 1871 r., państwowej placówki. Oba seminaria rezydowały we wspólnych zabudowaniach i zostały zlikwidowane w roku szkolnym 1935 / 1936; wtedy też opublikowano bardzo ciekawą jednodniówkę, jako pamiątkę ostatniego zjazdu wychowanków i nauczycieli szkoły.

Źrodło: http://przemyski.blox.pl

Gdzie w czasie nauki mieszkała Stanisława? Bardzo możliwe, że był to internat prowadzony od 1897 r. 2)Historia prowincji ss. Felicjanek, str. 3przez ss. Felicjanki na Zasaniu, przy ul. Felicyanek 4. Siostry oferowały wygodne warunki dla 250 dziewcząt. Zachowała się reklama internatu z 1917 r.  3)dr Mieczysław Orłowicz „Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy”, Lwów 1917 r.

Seminaria nauczycielskie oraz internaty są wyczerpująco opisane w arcyciekawym wydawnictwie Seminarya nauczycielskie w Galicyi. Pogląd na powstanie i rozwój Seminaryów nauczycielskich w Galicyi w pierwszem dwudziestopięcioleciu ich istnienia” (Lwów 1987 r.), do lektury którego serdecznie zachęcam.

Nauczyciele

Dyrektorem podpisanym na świadectwie Stanisławy był ksiądz Józef Fałat, urodzony w Tuligłowach w Galicji 12. września 1841 r., mianowany nauczycielem 26. listopada 1881 r., profesorem 1. sierpnia 1883 r., dyrektorem 20. stycznia 1890 r. Uczył pedagogii, dydaktyki, historii pedagogii, ustaw szkolnych i planów naukowych. 4)„Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Seminaryum Nauczycielskiego Żeńskiego w Przemyślu za rok szkolny 1897”, Przemyśl 1897 Oddajmy głos autorom jednodniówki:

Od r. 1887 do 1912 Dyrektorem Seminarjum był ś.p. Ks. Józef Fałat, uczestnik powstania styczniowego, człowiek oddany pracy wychowawczej sercem całem, niestrudzony nauczyciel pedagogiki i serdeczny przyjaciel młodzieży. Cechowała go nadmierna może nawet łagodność i wiara w młodzież, o której dobro troszczył się wytrwale. Grono nauczycielskie, które było świadkiem rozstania się Księdza Fałata z Zakładem pamięta, że to rozstanie było dla czcigodnego starca przeżyciem bardzo ciężkiem i bolesnem. Fakt ten wymownie świadczył o umiłowaniu zawodu i placówki przez długoletniego jej strażnika. Uczennice Ks. Dyrektora opowiadają, jak wykładając pedagogikę nie słyszał dzwonka, zapominał o czasie, nie odczuwał znużenia – lecz z młodzieńczym niemal zapałem głosił potrzebę oddania się pracy wśród ludu dla dobra ojczyzny.

Ustąpił strudzony i ostatki życia spędził u brata swego, malarza Juljusza na Śląsku.5)„Jednodniówka z okazji zjazdu uczennic i nauczycieli Państw. i Pryw. Seminarjum Naucz. Żeńsk. w Przemyślu dnia 25 czerwca 1936 r.”, str. 15.

Wychowawczynią klasy Stanisławy była Antonina Mandybur. Jest umieszczona w spisie nauczycieli w „Jednodniówce…”; w roku 1936 już nie żyła.

Pieczęć c.k. Seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Przemyślu
Pieczęć c.k. Seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w Przemyślu
Marka 30 halerzy
Marka 30 halerzy

Ciekawostki

W środku pieczęci,znajdującej się w dolnej części dokumentu, umieszczony jest dwugłowy orzeł – herb Cesarstwa Austriackiego, ale nazwa szkoły na pieczęci jest w języku polskim.

Na świadectwie przyklejony jest znaczek opłaty skarbowej w wysokości 30 halerzy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More